Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Rogów od numeru 123 do 180,  że dnia 25 Maja 2023r. (czwartek) od godz. 8.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.

Urząd Gminy w Mirowie informuje, że próbki wody pobrane w dniu 24.04.2023r, z wodociągu publicznego w Mirówku nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych.

Woda nadaje się do spożycia.

Informujemy, że miejscowości Bieszków Górny, Bieszków Dolny oraz Rogów od nr 123 do nr 180 są zasilane wodą z wodociągu Gminy Jastrząb.
Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczniemy dystrybucję wody butelkowanej, która będzie dostępna u sołtysów poszczególnych miejscowości

Informujemy, że w wodociągu publicznym  w miejscowości Mirówek nastąpiło pogorszenie jakości wody.  Prosimy mieszkańców miejscowości: Rogów od nr 1 do nr 123, Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary, Osiny Majorat,  o niekorzystanie z wody do celów spożywczych.  Z wody można korzystać jedynie do celów gospodarczych. Woda butelkowana przeznaczona do celów spożywczych będzie dostępna     u Sołtysów. Jednocześnie informujemy, że zostały podjęte czynności w celu poprawy jakości wody. O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować. Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT Z SANEPIDU