STOWARZYSZENIE "AKTYWNY SENIOR" zorganizowało bal dla seniorów z terenu Gminy Mirów. W balu uczestniczyło 84 seniorów. 

W serdecznej i życzliwej atmosferze, wszyscy się bawili przy wesołej muzyce i suto zastawionych stołach swojskimi potrawami przygotowanymi przez grupę aktywnych seniorów. W międzyczasie,  prowadzono koleżeńskie rozmowy, opowiadano wspomnienia i ciekawostki z młodzieńczych lat oraz snuto plany na kolejne ,miesiące i wspólne spotkania.

Nie zabrakło  zaproszonych gości: Wice Starosty Powiatu Szydłowieckiego Pani Anity Gołosz, Zarządu Rady Seniorów z Szydłowca, Wójta Gminy Mirów Pana Artura Siwiorka, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Wiesława Morawiaka, ks proboszcza parafii Mirów Jana Godka.