W związku z trwającą analizą służącą opracowaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom - Iłża - Kunów” Wójt Gminy Mirów zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie informacyjne, które się odbędzie

w  Urzędzie Gminy Mirów w dniu 30.01.2023 r. o godz. 09:30 na sali konferencyjnej nr 01 na parterze Urzędu.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy Databout Sp. z o.o. jako Wykonawcy Studium, oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. jako Zleceniodawcy.

Tematem spotkania będzie prezentacja wyników dotychczas przeprowadzonych prac studialnych, a w szczególności omówienie przebiegu poszczególnych wariantów linii kolejowych oraz lokalizacji potencjalnych punktów obsługi podróżnych.