Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Centralna Ewidencja  i Informacja  o Działalności Gospodarczej  informuje, że w dniu 25-03-2022r. z uwagi na odbywające się szkolenie pracowników, w godzinach od 9:00-14:30 petenci nie będą obsługiwani.