wf2nf2

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mirów w roku 2022”  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 28.352,88 zł.