Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie kolejnej ważnej inwestycji. Chodzi o projekt modernizacji zbiorczego systemu ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie Starym oraz kilu innych obiektach gminnych.
Dzięki otrzymanym środkom stare kotły olejowe zostaną zastąpione nowoczesnymi pompami ciepła co ograniczy emisję oraz koszty ogrzewania. Nowy system ogrzewania będzie zasilał budynek szkoły, żłobka, urzędu gminy oraz banku.
Nasz wniosek na zmianę inwestycji pn: "Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirów" otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.620.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 1.750.000,00 zł.