Gmina Mirów do tej pory dostarczyła do Państwa ponad 250 ton węgla po cenach preferencyjnych. W związku z tym, zapotrzebowanie mieszkańców na ten rok wynosi 558,5 ton, postanowiliśmy rozszerzyć zamówienie w Polskiej Grupie Górniczej. Dokumenty zostały przesłane do PGG 14.12.2022 r. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej czy nasze zamówienia zostaną zrealizowane. Od naszych partnerów wiemy, że PGG ma za małe zdolności przerobowe aby sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu. W związku z powyższym z przykrością informuję, że istnieje ryzyko niezrealizowania wszystkich wniosków, które Państwo złożyli w Urzędzie Gminy Mirów.