W dniach 16-20 maja 2022r.  przedszkolaki z Publicznego Przedszkola "Miś" w Zbijowie Małym zaangażowali się w akcję „Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa”.

Każdego dnia omawialiśmy różne kwestie związane z tematyką bezpieczeństwa. Do zgłębienia tak obszernego tematu wykorzystaliśmy elementy programu „Bezpieczny przejazd” realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe, w której razem z Ambasadorką Bezpieczeństwa poznaliśmy zasady przechodzenia przez torowisko oraz zagrożenia jakie płyną z zabaw lub przechodzenia w miejscu niedozwolonym przez przejazd kolejowy. We wtorek powtórzyliśmy sobie jak należy bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych oraz jak powinniśmy poruszać się po ulicy, w miejscu gdzie nie ma chodnika. Najpierw przećwiczyliśmy sobie na placu przedszkolnym, następnie udaliśmy się na spacer do najbliższego skrzyżowania by wykorzystać naszą wiedzę w praktyce. Wracając powtórzyliśmy sobie zasady bezpiecznego korzystania z sprzętu znajdujące się w ogrodzie przedszkolnym, tak aby nasza zabawa była super bezpieczna. W środę odwiedziliśmy p. Elę z Gminnej Biblioteki Publicznej, która przeczytała nam fragmenty książki „Ostrożnie!” Grzegorza Kasdepke, zawierające wszystkie informację, które powinno znać dziecko by bezpiecznie bawić się w domu. W czwartek nasze panie przedstawiły nam film „Bezpieczeństwo dziecka” przygotowany przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu i Politechniką Radomską im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, który poruszą bardzo ważne zagadnienia związane z bezpieczeństwem, np. nie niszcz przyrody, nie zjeżdżaj na sankach na ulicy, nie baw się ogniem , nie rozpalaj ogniska w lesie, nie kąp się w miejscach niedozwolonych, nie znęcaj się nad zwierzętami, nie przyjmuj prezentów od obcych, nie dawaj klucza obcym, nie otwieraj drzwi nieznajomemu itp. W piątek wykonaliśmy karty pracy, które pozwoliły nam na utrwalenie zdobytej przez cały tydzień wiedzy oraz omówiliśmy sobie elementy wyposażenia roweru. Powiedzieliśmy sobie dlaczego warto nosić odblaski oraz kiedy powinniśmy używać kamizelki odblaskowej. Został również ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Jestem Bezpieczny”, którego wyniki zostaną ogłoszone już w kolejnych dniach :)