W środę 12 października do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieszkowie Górnym dotarł profesjonalny zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego firmy Weber. Zestaw składa się z dwóch narzędzi, w tym nożyc hydraulicznych oraz rozpieracza ramieniowego. Nowy sprzęt będzie przede wszystkim wykorzystywany do cięcia i rozciągania karoserii pojazdów podczas wypadków komunikacyjnych gdzie dochodzi do uwięzienia poszkodowanych, a więc będzie miał bezpośredni wpływ na ratowanie życia ludzkiego.
Zakup wspomnianych urządzeń pochłonął kwotę blisko 60 tys. zł. i w dużej części został sfinansowany ze środków zewnętrznych. Na ten cel otrzymano dotację z WFOSiGW w Warszawie w kwocie 20.000,00 zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie również w kwocie 20.000,00 zł. Pozostałe środki zgromadził samorząd gminny oraz OSP.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieszkowie Górnym w grudniu 2021 roku dołączyła do elitarnego grona jednostek Krajowego Systemu ratowniczo Gaśniczego. Przynależność do KSRG stawia odpowiednie standardy wyposażenie. Od tej chwili druhowie z Bieszkowa będą mogli skutecznie reagować w sytuacji wystąpienia zagrożenia.