Za  nami XXVI Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „POWIŚLE 2022”.
Dziecięco- Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Radosne Nutki” działający w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Mirowie otrzymał na nim  tytuł  laureata w dwóch kategoriach  oraz wyróżnienie.

Po dwóch latach przerwy w Lipsku odbyła się kolejna edycja festiwalu zorganizowanego przez Lipskie Centrum Kultury. Było to ważne wydarzenie kulturalne  na południu Mazowsza promujące kulturę ludową. Zorganizowano je, by zaprezentować i popularyzować folklor naszego regionu oraz ochronić dorobek artystyczny twórców ludowych. Festiwal miał zasięg ponadregionalny i zgromadził bardzo liczne grono twórców ludowych z terenu województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego. Mogli w nim wziąć udział dorośli i dzieci prezentując swoje umiejętności w kategoriach: śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze, instrumentaliści, kapele ludowe. Nowością w tym roku była kategoria: mistrz i uczeń, w której można było otrzymać  tylko wyróżnienie. Jury przyznało „Radosnym Nutkom” tytuł laureata w dwóch kategoriach: zespoły śpiewacze,śpiewacy ludowi i wyróżnienie w  kategorii ”mistrz i uczeń”. Prezentacje konkursowe oceniało profesjonalne jury złożone ze specjalistów z zakresu folkloru i sztuki ludowej. Solistka zespołu Kamila Guza  wystąpiła w  kategoriach „śpiewacy ludowi”, „mistrz i uczeń” otrzymując tytuł laureata i wyróżnienie.  Po występach uczestników odbył się koncert znanego Zespołu Krywań.        
- Uczestnicząc w festiwalu mogliśmy pokazać, że dbamy o dziedzictwo  kulturowe naszego regionu- podkreśliła opiekunka zespołu Elżbieta Kuźdub. 

Świetne występy odnotowały również inne zespoły z terenu Gminy Mirów. Górnianki z Bieszkowa Górnego oraz Mirowianki z Mirowa Starego również dołączyły do grona laureatów w kategorii zespołów śpiewaczych.
Festiwal był świętem folkloru i sprzyjał odkrywaniu nowych wartości w kultywowaniu rodzimej tradycji.