Gmina Mirów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Mirowie otrzymała pakiet sprzętu wspierającego naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.  

Wójt Gminy Mirów pan Artur Siwiorek przekazał na ręce dyrektora pana Jana Ulewińskiego  nowy sprzęt komputerowy. Baza dydaktyczna szkoły została  wzbogacona o 15 laptopów, 10 komputerów stacjonarnych, programy do nauczania oraz drukarkę 3D. Lekcje prowadzone z wykorzystaniem nowych, cyfrowych technologiiTIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne)mają ogromy wpływ na zmianę sposobu uczenia się i nauczania. Możliwości jakie dają media cyfrowe zwiększają zaangażowanie uczniów i chęci do zdobywania wiedzy, pozwalając na poprawę efektywności procesu nauczania i uczenia się. Dzięki wsparciu władz Gminynasi uczniowie będą mogli korzystać z tablic multimedialnych, tabletów, korzystać z programów komputerowych, narzędzi do nauki online oraz różnego rodzaju aplikacji.