W sobotę 17 września w Mirówku odbyło się  otwarcie świetlicy wiejskiej. Uroczystość rozpoczęto symbolicznym przecięciem wstęgi,  którego dokonali Bernadetta Kaczmarzyk – Sołtys Sołectwa Mirówek, Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów, Anita Gołosz – Wicestarosta Szydłowiecki, Kamil Minda – Radny Gminy Mirów oraz Ksiądz Jan Godek – Proboszcz Parafii w Mirowie Starym.  

    W dalszej części uroczystości odbyło się poświęcenie obiektu oraz przemówienia zaproszonych gości. Po części oficjalnej zebrani wspólnie biesiadowali przy dźwiękach muzyki ludowej. Wśród gości obecni byli mieszkańcy Sołectwa Mirówek, sołtysi sołectw z terenu Gminy Mirów, działacze lokalnych organizacji pozarządowych oraz KGW.

Mieszkańcy Mirówka od wielu lat czekali na własną świetlicę. W tym roku pojawiła się szansa na realizację założeń ponieważ zwolnił się lokal po byłych Warsztatach Terapii Zajęciowej. Obiekt jest      w dobrym stanie technicznym, zlokalizowany jest na dużym placu na terenie którego znajduje się zabudowa rekreacyjna oraz boisko. Od tej chwili mieszkańcy już w pełni będą mogli realizować swoje pasje i zainteresowania.