Uczniowie szkół naszej gminy wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, który podzielono na eliminacje szkolne, gminne i powiatowe. Organizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu wraz z Zarządem Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Opieką i przygotowaniem naszych uczniów do turnieju zajęły się pani Malwina Gromek oraz pani Magdalena Kępas.

Eliminacje Szkolne Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w każdej ze szkół naszej gminy. Następnie zwycięzcy pierwszego etapu rywalizowali między sobą w Eliminacjach Gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się 15 marca 2022r. się w PSP w Mirowie. Do eliminacji powiatowych konkursu zakwalifikowali się:

W pierwszej grupie wiekowej (uczniowie klas I-VI):

Gabriela Czarnota, Nikola Parszewska, Marcel Kubicz – uczniowie PSP w Bieszkowie Dolnym

W drugiej grupie wiekowej (uczniowie klas VII - VIII):

Natalia Drabik, Nadia Jeziorska – uczennice PSP w Bieszkowie Dolnym oraz Paulina Ludew – uczennica PSP w Mirowie

Uczniowie naszej gminy rywalizowali z uczniami z pozostałych gmin naszego powiatu w Finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Szydłowcu 5 kwietnia 2022r. Uczestnicy rozwiązywali test pisemny, składający się
z 40 pytań zamkniętych i otwartych. Z opinii uczestników turnieju wynika, że był bardzo trudny. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, a szczególnie z wyniku Nikoli Parszewskiej – uczennicy PSP w Bieszkowie Dolnym za zajęcie III miejsca w pierwszej grupie wiekowej (uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI). Nikola wygrała zegarek smartwatch, piłkę, otrzymała dyplom, statuetkę, książki i odblaski. Pozostali uczniowie również otrzymali dyplomy, statuetki, piłki i drobne upominki.

Serdeczne gratulacje dla naszych uczniów!