Szanowni Państwo, dziś Gmina Mirów podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą na dostawę węgla. Złożyliśmy również zamówienie na pierwszą transzę paliwa frakcji "orzech" oraz "groszek". O możliwości odbioru paliwa będziemy Państwa informować telefonicznie.
Ważne: zakupu węgla po cenach preferencyjnych mogą dokonać jedynie te gospodarstwa domowe, które złożyły wniosek w Urzędzie Gminy Mirów.
W imieniu Gminy dystrybucję paliwa będzie prowadzić dwa przedsiębiorstwa z terenu Gminy Mirów:
- "U Zdziechów" Karol Zdziech, Mirów Nowy 5, 26-503 Mirów Stary
- "MAX" PPUH Marian Gołosz, Mirów Stary 59, 26-503 Mirów Stary