Szanowni Państwo.

Istnieje prawdopodobieństwo, że Polska Grupa Górnicza nie będzie w stanie dostarczyć takiej ilości węgla na jaką złożyli zapotrzebowanie mieszkańcy naszej gminy. W związku z powyższym aby zapewnić opał większej grupie mieszkańców podjęliśmy decyzję, aby w 2022 r. gospodarstwo domowe mogło zakupić maksymalnie 1 tonę opału. W przypadku realizacji kolejnych dostaw będziemy rozszerzać zamówienia do wnioskowanej przez Państwa ilości.

Z wyrazami szacunku

Artur Siwiorek

Wójt Gminy Mirów