W miniony weekend w czterech z dziewięciu sołectw odbyły się wybory sołeckie. Mieszkańcy wybierali sołtysów oraz członków rad sołeckich.  W większości miejscowości dotychczasowi sołtysi zostali wybrani na kolejne kadencje, zmiana nastąpiła jedynie w Mirowie Starym.

W Zbijowie Małym na kolejną kadencję wybrano dotychczasową sołtys p. Barbarę Pajek natomiast w radzie sołeckiej zasiedli: Anna Kiełbasa, Anna Kompolt, Leszek Lech oraz Urszula Kępas.

W Zbijowie Dużym również nie nastąpiły zmiany na stanowisku sołtysa. Leszek Suwara został wybrany na kolejną kadencję. Do Rady Sołeckiej wybrano Dariusza Kępasa, Renatę Markiewicz, Grażynę Gołosz oraz Dorotę Walas.

W Mirowie Nowym mieszkańcy kolejny raz wybrali na sołtysa p. Jolantę Ziętkowską natomiast Rada Sołecka będzie pracowała w następującym składzie: Edyta Dubczyk, Grzegorz Rudziński, Bożena Nowacka oraz Mieczysław Zdziech.

W Mirowie Starym również odbyły się wybory. Sołtysem została p. Magdalena Młudzińska natomiast do Rady Sołeckiej wybrano Roberta Rafalskiego, Jerzego Nowaka, Danutę Kalugę oraz Marię Banaczek.

Wszystkim nowo wybranym władzom sołeckim składamy serdeczne gratulacje.