Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Mirówek, Mirów Nowy, Mirów Stary, Osiny  Majorat,  że dnia 15 czerwca 2022r. (środa) od godz. 8.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.