Uprzejmie informujmy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, Gminy Mirów, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023.

W związku z powyższym, prowadzony jest nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 do

- Sądu Rejonowego w Szydłowcu w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa rodzinnego i nieletnich (liczba wybieranych ławników – 1).

TERMIN  SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA

30 CZERWCA 2023 r.

Informacje związane z wyborami ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Mirów, pokój nr 23 lub pod nr tel. (48) 628-38-89 wew. 30.

Zgłoszenia  proszę składać do Sekretariatu  Urzędu Gminy Mirów 

W godzinach pracy Urzędu (715 – 1515)

Druk karty zgłoszenia a także wzory druków oświadczeń i listy osób zgłaszających kandydata można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirów mirow.pl w zakładce Wybory ławników

lub z pokoju 23 w Urzędzie Gminy Mirów.