Święta wielkanocne to jedne z najważniejszych świąt w roku. Nawiązując do tradycji wielkanocnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie wraz z Filią Biblioteczną w Zbijowie Małym zorganizowały w miesiącu marcu i kwietniu 2022 r. warsztaty dla mieszkanek gminy Mirów.  Na warsztatach wykonywane były kwiaty z bibuły, palemki wielkanocne oraz stroiki świąteczne. Spotkania odbywały się w bibliotekach, szkole podstawowej w Mirowie, świetlicach ( Mirów Nowy, Mirówek).

Uprzejmie informujemy,  że Urząd Gminy w Mirowie w dniu 15.04.2022r. (Wielki Piątek) będzie czynny do godziny 13.00

Gmina Mirów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Mirowie otrzymała pakiet sprzętu wspierającego naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.  

Uczniowie szkół naszej gminy wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, który podzielono na eliminacje szkolne, gminne i powiatowe. Organizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu wraz z Zarządem Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Opieką i przygotowaniem naszych uczniów do turnieju zajęły się pani Malwina Gromek oraz pani Magdalena Kępas.

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II” Gmina Mirów informuje, iż nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na w/w odcinku drogi. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków ostrzegawczych. Realizacja tego zadania będzie trwała w okresie od 28.03.2022r. do 12.11.2022r.

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Centralna Ewidencja  i Informacja  o Działalności Gospodarczej  informuje, że w dniu 25-03-2022r. z uwagi na odbywające się szkolenie pracowników, w godzinach od 9:00-14:30 petenci nie będą obsługiwani.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szydłowcu informuje, że odwołuje spotkanie z ekspertem ZUS dotyczące złożenia Wniosku na świadczenie 500+, wyznaczonym na dzień 17.03.2022r. w Świetlicy wiejskiej w Rogowie.