Uprzejmie informujemy,  że Urząd Gminy w Mirowie w dniu 15.04.2022r. (Wielki Piątek) będzie czynny do godziny 13.00

Gmina Mirów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Mirowie otrzymała pakiet sprzętu wspierającego naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.  

Uczniowie szkół naszej gminy wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, który podzielono na eliminacje szkolne, gminne i powiatowe. Organizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu wraz z Zarządem Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Opieką i przygotowaniem naszych uczniów do turnieju zajęły się pani Malwina Gromek oraz pani Magdalena Kępas.

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Bieszków Górny – Rogów etap II” Gmina Mirów informuje, iż nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na w/w odcinku drogi. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków ostrzegawczych. Realizacja tego zadania będzie trwała w okresie od 28.03.2022r. do 12.11.2022r.

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Centralna Ewidencja  i Informacja  o Działalności Gospodarczej  informuje, że w dniu 25-03-2022r. z uwagi na odbywające się szkolenie pracowników, w godzinach od 9:00-14:30 petenci nie będą obsługiwani.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szydłowcu informuje, że odwołuje spotkanie z ekspertem ZUS dotyczące złożenia Wniosku na świadczenie 500+, wyznaczonym na dzień 17.03.2022r. w Świetlicy wiejskiej w Rogowie.

Dnia 8 marca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie pod patronatem wójta Artura Siwiorka zorganizowała spotkanie dla kobiet w Radomskim Teatrze im Jana Kochanowskiego. Panie w dniu swojego święta obejrzały niezwykle popularną farsę komediową pt. „Pomoc domowa” wystawianą na wielu scenach w Polsce i na świecie. Tytułową bohaterkę grała dyrektorka teatru Małgorzata Potocka. Świetna gra aktorów i niespodziewane zwroty akcji bawiły do łez.

Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków  Dolny, Bieszków Górny, Rogów, Mirów Stary, Mirów Nowy, Mirówek, Osiny  Majorat,  że dnia 11 marzec 2022r. (piątek) od godz. 8.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.