Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radomiu informuje, że od 1 stycznia 2023 roku organizowane są turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu poprawy kondycji psychofizycznej i jakości  życia. Turnusy są organizowane w 7 dniowym trybie stacjonarnym. Na turnus regeneracyjny pacjent może być kierowany nie częściej niż 12 miesięcy. Pobyt na turnusie regeneracyjnym jest bezpłatny.

Wójt Gminy Mirów i dyrektor ZSP w Zbijowie Małym 

zapraszają  mieszkańców na obchody

160 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO.                                 

Uroczystość odbędzie się w sobotę 21.01.2023r. o godz.15.00.

 Część I przed budynkiem szkoły w Zbijowie Małym                      
 Godz.15.00    - Poświęcenie i odsłonięcie pomnika ku czci Jana Prendowskiego – uczestnika Powstania Styczniowego,

- Złożenie kwiatów  i zapalenie zniczy ,         

 Część II

Godz.15.30    - Powitanie gości,

 - Występ uczniów PSP w Zbijowie Małym,

- Przemówienia okolicznościowe.        

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie będzie otwarta w drugą i czwartą sobotę miesiąca.

 

Zapraszamy  w godzinach od 8:00 do 12:00.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wznowiliśmy sprzedaż węgla frakcji orzech oraz ekogroszek. Paliwo już jest dostępne u naszych dystrybutorów. PGG zobowiązało się dostarczyć 270 ton opału, w tym 54 tony frakcji ekogroszek oraz 216 ton frakcji orzech. W pierwszej kolejności planujemy sprzedaż paliwa tym osobom, które złożyły wnioski w 2022 r. a z uwagi na ograniczenia jakie wprowadzało PGG nie miały możliwości zakupu. Podobnie jak w minionym roku pracownicy Urzędu Gminy Mirów będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia terminu odbioru.

Gmina Mirów do tej pory dostarczyła do Państwa ponad 250 ton węgla po cenach preferencyjnych. W związku z tym, zapotrzebowanie mieszkańców na ten rok wynosi 558,5 ton, postanowiliśmy rozszerzyć zamówienie w Polskiej Grupie Górniczej. Dokumenty zostały przesłane do PGG 14.12.2022 r. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej czy nasze zamówienia zostaną zrealizowane. Od naszych partnerów wiemy, że PGG ma za małe zdolności przerobowe aby sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu. W związku z powyższym z przykrością informuję, że istnieje ryzyko niezrealizowania wszystkich wniosków, które Państwo złożyli w Urzędzie Gminy Mirów.

Szanowni Państwo.

Istnieje prawdopodobieństwo, że Polska Grupa Górnicza nie będzie w stanie dostarczyć takiej ilości węgla na jaką złożyli zapotrzebowanie mieszkańcy naszej gminy. W związku z powyższym aby zapewnić opał większej grupie mieszkańców podjęliśmy decyzję, aby w 2022 r. gospodarstwo domowe mogło zakupić maksymalnie 1 tonę opału. W przypadku realizacji kolejnych dostaw będziemy rozszerzać zamówienia do wnioskowanej przez Państwa ilości.

Z wyrazami szacunku

Artur Siwiorek

Wójt Gminy Mirów