Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych  oraz usługi zdalnego dostępu  do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków  i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz  2.0. Kwota dofinansowania 3 500,00 zł.

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

"Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy

płacą składki tylko za siebie – wszystkie szczegóły na stronie www.zus.pl – link:  https://www.zus.pl/-/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p%C5%82atnik-sk%C5%82adek-powinien-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-profil-na-pue-zus-1?redirect=%2F

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej”.

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w wychowanie i edukację naszych dzieci.

Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nich ludzi mądrych i szlachetnych.

Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie młodych wnętrz.

Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie,

ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna.

Dlatego z okazji Waszego święta, życzymy całemu Gronu Pedagogicznemu

dużo zdrowia, energii i wytrwałości, byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i zawodowe.             

Wójt Gminy Mirów 

Artur Siwiorek

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Morawiak 

W środę 12 października do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieszkowie Górnym dotarł profesjonalny zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego firmy Weber. Zestaw składa się z dwóch narzędzi, w tym nożyc hydraulicznych oraz rozpieracza ramieniowego. Nowy sprzęt będzie przede wszystkim wykorzystywany do cięcia i rozciągania karoserii pojazdów podczas wypadków komunikacyjnych gdzie dochodzi do uwięzienia poszkodowanych, a więc będzie miał bezpośredni wpływ na ratowanie życia ludzkiego.

wf2nf2

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mirów w roku 2022”  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 28.352,88 zł.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Mirów utworzony będzie 1 punkt wydawania preparatu jodku potasu. Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym,  a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

W Kielcach odbył  się I Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Polskiej i Ukraińskiej . Wśród laureatów  znalazła się  Kamila Guza, która  reprezentowała  Zespół Folklorystyczny „Radosne Nutki”  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II
w Mirowie.

Urząd Gminy Mirów zawiadamia mieszkańców miejscowości Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Rogów od nr 122 do nr 180, że dnia 21 wrzesień 2022r. (środa) od godz. 8.00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej.