Urząd Gminy Mirów informuje, iż nastąpiła zmiana daty odbioru odpadów gabarytowych i elektroodpadów, nowy termin odbioru ww. odpadów to:

  • 07.06.2021r. - I Rejon (Mirów Nowy, Mirów, Mirów Stary, Zbijów Duży, Zbijów Mały)
  • 08.06.2021r. – II Rejon (Bieszków Górny, Bieszków Dolny, Rogów, Mirówek)
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z 11 maja 2021 r. przyznał Gminie Mirów dotację w wysokości 110 tys. zł. na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zbijów Duży”. Resztę kosztów inwestycji pokryje samorząd gminny. Prace mają być wykonane w tym roku.

W Mirowie powstaje zatoczka dla autobusów szkolnych. Jest to wspólne działanie Gminy Mirów oraz Powiatu Szydłowieckiego. Celem inwestycji jest poprawienie bezpieczeństwa uczniów korzystających ze zbiorowego transportu. Dotychczas uczniowie wysiadając z autobusu musieli przekraczać drogę powiatową, teraz będą mogli bezpiecznie wysiąść i chodnikiem dotrzeć na teren szkoły. Koszty realizacji zadania pokrywają obydwa samorządy.  

W dniach 17 – 21 maja br. na terenie województwa mazowieckiego planowane jest uruchomienie syren alarmowych wchodzących w skład powiatowych, miejskich i gminnych systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE– SAREX-21.

Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Ponadto emitowane będą komunikaty głosowe wynikające z przebiegu ćwiczenia informujące o rozpoczęciu treningu oraz próbie systemu ostrzegania i alarmowania. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

 RAJD ODBĘDZIE SIĘ 29 MAJA 2021 R. (sobota)

START GODZ. 9.00

MIRÓW

URZĄD GMINY

TRASA: MIRÓW STARY – MIRÓW NOWY – OSINY – PAKOSŁAW – IŁŻA – PAKOSŁAW – OSINY – MIRÓW NOWY - MIRÓW STARY.

Zapisy  DO 14.05.2021

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIROWIE

TELEFON  48 6283887

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Regulamin

W związku z nieodebraniem w dniach 29 i 30 kwietnia b.r. przez firmę INTERBUD  odpadów budowlanych  z niektórych posesji Referat Budownictwa Inwestycji i Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy przeprasza mieszkańców za zaistniałe niedogodności. Jednocześnie informujemy, że każdy zgłoszony przypadek nieodebrania odpadów został na miejscu sprawdzony i udokumentowany przez upoważnionych pracowników Urzędu, i że zgromadzona dokumentacja zostanie przekazana do ww. firmy wywozowej w postępowaniu reklamacyjnym – celem wyjaśnienia zasadności odmowy odbioru oraz podjęcia działań zaradczych. O wynikach tego postępowania oraz o ewentualnych korektach w sposobie i  zakresie wystawiania odpadów zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim Druhnom i Druhom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia w życiu osobistym i zawodowym. Niech Wasza społeczna służba przynosi Wam satysfakcję i zadowolenie  a szacunek społeczny będzie wyrazem największej zapłaty.

W imieniu samorządu Gminy Mirów

Artur Siwiorek

Wójt Gminy Mirów

W dniu 28.04.2021r. zostanie wypłacony zwrot podatku akcyzowego.