Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na Rachmistrzów Spisu Rolnego 2020.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące warunki:

 1. są osobami pełnoletnimi;
 2. mieszkają na terenie danej gminy;
 3. posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak przebiega nabór na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

 1. Kandydaci na rachmistrzów powinni wypełnić formularz zgłoszenia, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 2. Wypełniony formularz (zał. Nr 1) wraz z załącznikiem nr 2  należy złożyć osobiście     w Punkcie Konsultacyjnym Urzędu Gminy Mirów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary. Ostateczny termin składania zgłoszeń: 8 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu)
 3. Kandydaci otrzymają od urzędu gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza.
 4. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 5. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej.
 6. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).
 7. Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 8. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  • po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 9. Rachmistrz, po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

 • Marek Łuszczek – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, tel. 48 628 38 89 12, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Książek – Koordynator GBS, 48 628 38 89 wew. 29, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura naboru rachmistrzów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Klauzula informacyjna

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 12:20 Roman Podgórski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 13:00 Marek Łuszczek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 czerwiec 2020 13:00 Marek Łuszczek