bank zywnosci RGB w radomiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie Starym informuje mieszkańców gminy Mirów, iż od dnia 25.06.2020r. rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019

        Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się
w Świetlicy Wiejskiej w Bieszkowie Górnym według następującego harmonogramu:

25.06.2020 r. (czwartek) w godz. 800-1300 miejscowości:

  • Mirów Nowy
  • Mirów Stary
  • Mirówek

26.06.2020 r. (piątek) w godz. 800-1300 miejscowości:

  • Bieszków Dolny
  • Bieszków Górny
  • Rogów

29.06.2020 r. (poniedziałek) w godz. 800-1200 miejscowości:

  • Zbijów Duży
  • Zbijów Mały

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIA Z GOPS