Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie Starym informuje mieszkańców gminy Mirów, iż od dnia 27.04.2021r. rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.

        Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się
w Świetlicy Wiejskiej w Bieszkowie Górnym według następującego harmonogramu:

27.04.2021 r. (wtorek) w godz. 1000-1400 miejscowości:

  • Zbijów Duży
  • Zbijów Mały
  • Rogów

28.04.2021 r. (środa) w godz. 1000-1400 miejscowości:

  • Bieszków Dolny
  • Bieszków Górny
  • Mirówek

29.04.2021 r. (czwartek) w godz. 1000-1400 miejscowości:

  • Mirów Nowy
  • Mirów Stary

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIA Z GOPS