Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

 popz.pngWytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w Podprogramie 2021.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie Starym informuje mieszkańców gminy Mirów o możliwości uzyskania z Ośrodka skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Skierowanie może otrzymać osoba, rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej spełniająca kryteria w art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.)

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020   w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

- 1707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA W TUTEJSZYM OŚRODKU OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00-14.00