Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirowie Starym informuje mieszkańców gminy Mirów, iż od dnia 06.10.2022r. rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021

 

Wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Bieszkowie Górnym według następującego harmonogramu:

06.10.2022r. (czwartek) w godz. 800-1400  miejscowości:

 

-Bieszków Dolny

-Bieszków Górny

-Rogów

-Mirów Nowy

07.10.2022r. (piątek) w godz. 800-1400  miejscowości:

-Zbijów Duży

-Zbijów Mały

-Mirów Stary

-Mirówek

ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY SKIEROWANIA Z GOPS