Gminny Ośrodek Pomocy SPołecznej informuje, że dzien 07.01.2022r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy.

 

Zarządzenie