Nieodpłatna Pomoc Prawna - Urząd Gminy Mirów w każdą środę w dogdzinach od 7.15 do 11.15